NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE METALA

Ostalo

Sitna metalna galanterija poput vješalica, vješalica za vrata, rukohvata, dijelva ograda idealna je za izradu laserskom tehnologijom.

Najčešće se kao materijal koristi čelik, nehrđajući čelik ili aluminij, koji se po potrebi naknadno štite plastifikacijom ili cinčanjem.