NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE METALA

Nova CNC savijačica

Upoznali bismo vas s proširenjem naše ponude na području usluga obrade metala. Našoj NC kutnoj hidrauličkoj preši odnevno smo pridružili i hidrauličku CNC savijačicu.
Nova CNC savijačica

Hidraulička CNC savijačica Trumpf Truebend 3120, uz odgovarajuću kombinaciju alata (žig/matrica), omogućuje nam kvalitetno, točno i efikasno savijanje raznih formi, bez obzira na njihovu složenost ili veličinu.

Konstrukcija savijačice kao i tehnologija savijanja (simultano djelovanje sile savijanja na više točaka uzduž pregiba) osiguravaju visoku točnost savijenog dijela po čitavoj njegovoj dužini.

Maksimalna sila na preši iznosi 1200 kN, a maksimalna duljina savijanja je 3110 mm.