NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE METALA

Europski strukturni i investicijski fondovi

Internacionalizacija proizvoda i usluga tvrtke na tržištu EU
Europski strukturni i investicijski fondovi

Društvo PRO d.o.o. je temeljem provedenog natječaja Internacionalizacija proizvoda i usluga tvrtke na tržištu EU nagrađeno ugovorom o sufinanciranju nastupa na međunarodno značajnim sajmovima.Projekt je realiziran u sklopu sredstava EU fondova www.strukturnifondovi.hr odnosno https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/ . Kontakt osoba u društvu u svezi realizacije projekta je gospodin Martin Broz. Navedeni projekt odraz je potreba društva za potvrdom poslovnog programa na zahtjevnim tržištima i povećanjem udjela izvoznih ugovora. Za uvećani prikaz, molimo kliknuti na sliku.