NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE METALA

Lokacija

Sjedište firme:
Adresa: II Surepci 1, 10 040 Zagreb

Proizvodni pogon:
Adresa: Fallerovo šetalište 22 (u krugu društva Končar), 10 000 Zagreb