NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE METALA

Strojna obrada

Nudimo usluge strojne obrade metala:

  • tokarenje na klasičnoj i CNC tokarilici
  • glodanje na klasičnoj i CNC glodalici
  • bušenje, razvrtanje, narezivanje navoja..