NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE METALA

Kontaktirajte nas

Sjedište firme:

PRO d.o.o.

Adresa: II Surepci 1, 10 040 Zagreb

Tel/fax. : 01 2980 628

Proizvodni pogon:

Adresa: Fallerovo šetalište 22 (u krugu društva Končar), 10 000 Zagreb

Tel.: 01 36 55 619

Fax.: 01 36 55 621

E-mail: Info@pro-laser.hr